Wybór języka
powrót

Aktualności

komunikat - ćwiczenie ewakuacyjne z budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze

26.09.2023

Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzej Gonia oraz Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk wraz Członkiem Zarządu Powiatu Mirosławem Andrasiakiem oraz Skarbnikiem Powiatu Edytą Dwojak podpisali umowę, która umożliwia realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na terenie Powiatu Zielonogórskiego. 

To ważny projekt, który Powiat Zielonogórski będzie realizował dzięki staraniom Dyrekcji SOSW wspierając działania na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

PFRON przeznaczył ten cel 300 tys. złotych. 

więcej

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego

18.09.2023

Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ. U. 2023. poz .100 z poźn. zm.,)ogłaszam: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady mają organizacje pozarządowej fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Zielonogórskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.

więcej

Zapraszamy w najbliższą niedzielę od godz. 9.00.

Na gości czeka szeroka oferta firm ogrodniczych. Nie zabraknie wszelkiego rodzaju sadzonek, krzewów, drzew, bylin, rozchodników, kwiatów czy ziół. 

Kiermasz to także doskonała okazja do uzupełnienia domowych zapasów o świeżą, naturalną, często ekologiczną żywność, produkty regionalne oraz świeże warzywa i owoce od lokalnych producentów. 

Stoisk oferujących taki asortyment nie zabraknie. 

Ciekawie prezentuje się lista tematów i wykładowców w Strefie Wiedzy. Tam porozmawiamy o grzybach, serach, biznesie na wsi oraz przekażemy szczegóły programów „Czyste Powietrze” i „Moja woda”.

więcej

W związku z przystąpieniem Powiatu Zielonogórskiego do aplikowania o środki z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  przeprowadzamy diagnozę potrzeb wśród osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu zielonogórskiego.

więcej
Archiwum aktualności