Wybór języka
powrót

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W dniu 06.05.2024 roku w CKZiU w Sulechowie odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz głosowali nad wyborem przewodniczącego Rady oraz Starosty. Za wieloletnią pracę podziękował także dotychczasowy starosta Krzysztof Romankiewicz.Przewodniczącym Rady Powiatu Zielonogórskiego został radny Jacek Gębicki, a wiceprzewodniczącymi radny Czesław Hołołub i radny Adam Jaskulski.Starostą Zielonogórskim został Tadeusz Pająk.Wicestarostą została wybrana Pani Agnieszka Szeląg.Na członka zarządu wybrano Radnego Wojciecha Waligórę.Wszystkim serdecznie gratulujemy.