Wybór języka
powrót

Komunikaty

Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku to temat, który warto przybliżyć wszystkim korzystającym z wakacyjnych uroków naszego regionu.

 

więcej

Komunikat Agencji Rynku Rolnego na temat dopłat do materiału siewnego

08.04.2015

Uwaga producenci rolni – zmiana stawek dopłat !!! 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa. 

                   Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy  w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego

01.10.2014

Odnotowywane w ostatnich dniach spadki temperatur wymuszają na mieszkańcach naszego powiatu rozpoczęcie ogrzewania mieszkań, co wiążę się z określonymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Szczególnie narażeni są mieszkańcy oraz właściciele kamienic i posesji ogrzewanych przy wykorzystywaniu paliwa stałego (węgiel, drewno) oraz lokali, w których wykorzystywany jest gaz ziemny.

        W Polsce odnotowano już pierwsze przypadki zaczadzeń i pożarów spowodowanych przez nieszczelne przewody kominowe oraz niewłaściwą eksploatację urządzeń i instalacji grzewczych.

        W związku z powyższym proszę Państwa o rozpatrzenie możliwości zakupu i instalacji czujek dymu i czadu, które w skuteczny sposób alarmują obecności w pomieszczeniu dymu i tlenku węgla.

 

Starosta Zielonogórski

Ireneusz Plechan

Od 6 października ponad 11 tysięcy szkół skorzysta z programu „ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych (82% szkół podstawowych w Polsce), tj. o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok. 95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego.

więcej