Wybór języka
powrót

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty na wsparcie zadania z zakresu kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego zamieszcza ofertę złożoną przez Szkolny Związek Sportowy "Ziemia Lubuska" z siedzibą w Zielonej Górze na wsparcie zadania pt. "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół w Powiecie Zielonogórskim".

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu została złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.).Zgodnie z art 19a ust.4 powyższej ustawy można zgłaszać uwagi do złożonej "Oferty" do dnia 3.12.2017 r.