Wybór języka
powrót

Komunikat ZUS - elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. 

ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS. Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową.

Lekarze mogą skorzystać z 6 krótkich filmów instruktażowych. Każdy dotyczy ważnego zagadnienia związanego z wystawianiem e-ZLA. Znaleźć można je na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku  pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie ZUS w poniższym linku:
http://www.zus.pl/ezla