Wybór języka
powrót

Komunikaty

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego

01.10.2014

Odnotowywane w ostatnich dniach spadki temperatur wymuszają na mieszkańcach naszego powiatu rozpoczęcie ogrzewania mieszkań, co wiążę się z określonymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Szczególnie narażeni są mieszkańcy oraz właściciele kamienic i posesji ogrzewanych przy wykorzystywaniu paliwa stałego (węgiel, drewno) oraz lokali, w których wykorzystywany jest gaz ziemny.

        W Polsce odnotowano już pierwsze przypadki zaczadzeń i pożarów spowodowanych przez nieszczelne przewody kominowe oraz niewłaściwą eksploatację urządzeń i instalacji grzewczych.

        W związku z powyższym proszę Państwa o rozpatrzenie możliwości zakupu i instalacji czujek dymu i czadu, które w skuteczny sposób alarmują obecności w pomieszczeniu dymu i tlenku węgla.

 

Starosta Zielonogórski

Ireneusz Plechan

Od 6 października ponad 11 tysięcy szkół skorzysta z programu „ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych (82% szkół podstawowych w Polsce), tj. o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok. 95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego.

więcej

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

12.09.2014

KOMUNIKAT !

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów  dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

 

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.

Korekta  nie może zmieniać danych,  które zostały zapisane przez producenta  w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do  OT ARR  tzn.:

• Ilości produktu,

• Rodzaju produktu,

• Powierzchni,

• Sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający.

W przypadku gdy producent chce zmienić  ww. dane ma obowiązek  złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR.

Link do strony ARR: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3376:uwaga-producenci-owocow-i-warzyw-korekty-powiadomien&catid=379&Itemid=1114

więcej

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego na temat zasad bezpieczeństwa w czasie upałów

12.06.2014