Wybór języka
powrót

Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Komunikat dotyczy noboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" oraz poddziałania 3.1 "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące komunikatu można znaleźć w poniższym załączniku.