Wybór języka
powrót

Program Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego

W dniu 27 listopada 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy  operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Na podstawie umów BGK powierzył Agencji kapitał w łącznej wysokości 20 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na wypłaty pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ponad 3,5 mln zł.

W ramach  w/w środków lubuscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o udzielenie małych pożyczek w kwocie do 500 tys. zł oraz  dużych pożyczek o wartości do 2 mln zł.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:
http://www.lfp.region.zgora.pl/aktualnosci/261,nowa_oferta_pozyczek_wspierajacych_rozwoj_mikro,malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_wojewodztwie_lubuskim

Informacje na temat pożyczek można znaleźć na stronie Lubskiego Funduszu Pożyczkowego:
http://www.lfp.region.zgora.pl/