Wybór języka
powrót

Archiwum aktualności

Sulechowski Dom Kultury gościł 31 marca młodych wokalistów z terenu powiatu zielonogórskiego, którzy prezentowali swój talent na powiatowym przeglądzie Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki - organizowanym w ramach przeglądów PRO ARTE 2017 przez Regionalne Centrum Kultury w Zielonej Górze i Powiat Zielonogórski.

 

 

 

więcej

W czwartek, 30 marca w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego otworzył XXXIII zwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 12:30 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Śnieg stopniały a to znak, że czas obudzić się z zimowego snu i zacząć biegać. Nie wiesz jak się do tego zabrać? A może chcesz wznieść się na jeszcze wyższy poziom pod okiem profesjonalnego trenera? Właśnie rusza ósmy sezon największej ogólnopolskiej akcji treningowej – BiegamBoLubię!

więcej

W ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie zorganizowało Festiwal zawodów – Dzień Otwarty Szkoły.

 

więcej

22 marca 2017 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Powiat Zielonogórski zorganizował spotkanie pn. „Odchudzamy nasze drogi", na którym omówiono problematykę związaną z przejazdem pojazdów przeciążonych drogami znajdującymi się na terenie powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra.

 

więcej

W dniu 23 marca 2017r. w godz. 850-1230 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie organizuje Festiwal zawodów- Dzień Otwarty Szkoły. Jest to przedsięwzięcie skierowane do gimnazjalistów, ich rodziców, wychowawców, mające na celu pomoc młodym  ludziom w podjęciu ważnej, życiowej decyzji, jaką jest wybór dalszej drogi kształcenia.

więcej