Wybór języka
powrót

Wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wiosna w ogrodzie" Zielonogórski Rynek Rolno - Towarowy w Zielonej Górze

21.05.2014

40-lecie Zespołu Szkół w Sulechowie

21.05.2014

Benefis Senatora Roberta Dowhana pn. "Moj cudowne lata"

21.05.2014

Prezentacja albumu Józefa Zycha pt. "13 błogosławieństw. Moje spotkania ze Świętym Janem Pawłem II"

21.05.2014

Szkolenie doskonalące Dyrektorów szkół i Kierowników placówek oświatowych w zakresie bepieczeństwa - ZSP w Sulechowie

21.05.2014

Konferencja pt. "Siatkarskie Ośrodki Szkoleniowe - udział samorządu w realizacji zadania upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży" w Warszawie

21.05.2014

Sympozjum "Samorządowe wyzwania w kreowaniu opieki zdrowotnej" Gminne Centrum Kultury w Kargowej

Uroczystość z okazji 15 - lecia Powiatu Zielonogórskiego

30.04.2014

XXXV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

21.03.2014

XXXIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego