Wybór języka
powrót

Program „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 rok

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • do 5 000 zł dla domu jednorodzinnego,
  • do 3 000 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania można znaleźć na stronie WFOŚiGW:
http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci-programy/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-eko-mieszkaniec-dotacja