Wybór języka
powrót

Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa

Na realizację tego zadania Powiat Zielonogórski pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz dofinansowanie z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizacji przedmiotowej operacji na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów), którego instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Buków.

09.08.2021

Remont drogi powiatowej nr 1187F, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887.

09.08.2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap.

09.08.2021

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny.

09.08.2021

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie.

09.08.2021

Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J. Słowackiego w m. Nowogród Bobrzańskim

13.12.2021

Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów

13.12.2021