Wybór języka
powrót

XXXIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W dniu 27 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Udział w niej wziął Zarząd Powiatu, ze Starostą Dariuszem Wróblewskim na czele. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki.

 

 

Na czwartkowym posiedzeniu Rada przyjęła sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2016 roku, informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w powiecie zielonogórskim oraz informacje dotyczące bezrobocia w powiecie zielonogórskim w 2016 roku.

Radni podjęli także uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji zadania publicznego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie mieszkańcom Powiatu Zielonogórskiego oraz nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Sulechów oznaczonej działką Nr 221/2, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego. Ponadto Rada rozpatrzyła dwie skargi, które uznała za bezzasadne oraz przyjęła zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/