Wybór języka
powrót

XLII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

21 grudnia 2017r. w świątecznym nastroju w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego otworzył XLII zwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Ostatnia w tym roku sesja poświęcona była przede wszystkim podjęciu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2025.  Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak odczytała projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu i projekt uchwały budżetowej wraz z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO, jak również przez Komisje Stałe Rady Powiatu Zielonogórskiego. Wieloletnia prognoza finansowa i budżet na rok 2018 zostały przyjęte  przez radnych jednogłośnie. Budżet powiatu w 2018 roku będzie budżetem deficytowym. Deficyt będzie sfinansowany z wolnych środków,  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rada podjęła także decyzję w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na rok 2017,  oraz zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”. Radni ustalili ponadto wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,  przyjęli plan pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na kolejny rok oraz uchwalili zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

Zarówno Przewodniczący Rady Powiatu,  jak i Starosta poinformowali zebranych o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym. Mowa była m.in. o pożegnaniu odchodzących na emeryturę pracowników starostwa, oraz o licznych spotkaniach opłatkowych, m.in. ze strażakami, policjantami oraz w Domu Pomocy Społecznej   w Bełczu i Trzebiechowie.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Edwin Łazicki, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz Wicestarosta Waldemar Kotlarski podziękowali radnym za ich wytrwałą  i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Powiatu Zielonogórskiego, a wśród świątecznych ozdób zrobionych przez uczniów tutejszej szkoły   w ramach konkursu „Recykling drogą do przyszłości”   złożyli świąteczne życzenia.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/