Wybór języka
powrót

XL sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek 30 listopada br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego, którą prowadził Przewodniczący Rady Edwin Łazicki.

Po przedstawieniu przez Starostę Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego informacji o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz Przewodniczącego Rady Edwina Łazickiego o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, przyjęta została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/17.

Następnie podjęto sześć uchwał, w tym trzy dotyczące spraw finansowych, czyli zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, prognozy finansowej powiatu oraz wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Pozostała część dotyczyła spraw statutowych oraz wprowadzenia zmian w strategii rozwoju powiatu. Na zakończenie rozpatrzona została również skarga mieszkańca powiatu.