Wybór języka
powrót

Spotkanie starostów z przedstawicielami placówek oświatowych Powiatu Zielonogórskiego

Tradycyjnie przed inauguracją nowego roku szkolnego, w dniu 25 sierpnia br., Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski wraz z Wicestarostą Waldemarem Kotlarskim, Skarbnik Powiatu Edytą Dwojak i Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Ireną Podsiadły spotkali się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat.

Kulminacyjnym punktem spotkania było złożenie ślubowania przez Roberta Twardego, który zdobył kolejny szczebel awansu zawodowego i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego oraz złożenie podziękowań odchodzącym dyrektorom: Anecie Wojtkowiak, Mirosławowi Zelisko, Beacie Henrykowskiej Grażynie Płońskiej.

Na piątkowym spotkaniu powierzono obowiązki nowym dyrektorom: Beacie Leśniak (Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, Markowi Olczykowi (Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku) oraz Annie Łagodzie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie) oraz powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku Sabinie Tomiak-Papiernik.

Starosta Zielonogórski wręczył również nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Jerzemu Rozynkowi.

Spotkanie było również okazją do podsumowania stanu przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz rozmów o sprawach bieżących powiatowej oświaty.