Wybór języka
powrót

Polsko-niemiecka konferencja pt „Wspólnie dla Pogranicza”

W środę, 18 stycznia w Starostwie Powiatowym w Forst (Lausitz) odbyła się konferencja pt. „Wspólnie dla Pogranicza”.

 

 

 

W ramach ww. wydarzenia spotkali się przedstawiciele Powiatu Sprewa-Nysa oraz polskich powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego, żagańskiego, żarskiego i nowosolskiego.  Powiat Zielonogórski reprezentowali starostwie Dariusz Wróblewski i Waldemar Kotlarski, Beata Kucuń Dyrektor SP ZOZ w Sulechowie, Jerzy Rozynek Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy z Zielonej Górze, Maksymilian Koperski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Irena Podsiadły Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Marek Jaszkiewicz Naczelnik Wydziału komunikacji, Zygmunt Ostrowski Inspektor ds. obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i Marta Surowiec z Biura ds. Promocji Powiatu.

Konferencję otworzył Starosta Powiatu Sprewa-Nysa Harald Altekrüger, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie Krzysztof Baług z Radia Zachód przeprowadził dyskusję plenarną,  w której uczestniczyli: Martin Guillermo-Ramirez Sekretarz Generalny Grupy Roboczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych,  Zbyszek Zaborowski Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Czesław Fiedorowicz Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie, Janusz Dudojć Starosta Żagański, Tomasz Kaczmarek przedstawiciel Powiatu Krośnieńskiego oraz Harald Altekrüger i Dariusz Wróblewski. Uczestnicy dyskutowali o roli współpracy transgranicznej z punktu widzenia samorządów regionalnych i Euroregionów oraz omawiali perspektywy dalszej współpracy naszego pogranicza.

Po przerwie odbyły się warsztaty tematyczne dotyczące administracyjnej współpracy kooperacyjnej w czterech blokach tematycznych:

  • ochrona zdrowia i rozwój demograficzny,
  • promocja, marketing, przekaz informacji, kultura i stowarzyszenia,
  • drogi, transport, rejestracja pojazdów, zarządzanie kryzysowe,
  • pośrednictwo pracy, szkolnictwo zawodowe, sprawy młodzieży i socjalne,

a ich rezultaty zostały przedstawione na forum.

W kolejnym punkcie konferencji Carsten Jacob Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa Bóbr w Guben przedstawił założenia projektu „Dialog – jeden program/jedno województwo/dwa Euroregiony”  z programu INTERREG VA, który określa plany polsko-niemieckiej współpracy administracyjnej w najbliższych latach.

Środowe spotkanie zakończył Harald Altekrüger, który wraz ze wszystkimi gośćmi wzniósł noworoczny toast.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu kooperacyjnego INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz celu „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” i Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/photos/?tab=album&album_id=482446181879145

Film - fragment dyskusji plenarnej: https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/videos/482436805213416/