Wybór języka
powrót

Podpisano umowy w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych!

8 sierpnia br., w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych działających na terenie powiatu zielonogórskiego podpisali umowy na dofinansowanie projektów mających promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

 

 

 

Obecny na spotkaniu Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski pogratulował wszystkim tym, którzy otrzymali dofinansowanie oraz serdecznie podziękował za kreatywność przy tworzeniu wniosków projektowych.

Na wtorkowym spotkaniu umowy podpisali m.in. przedstawiciele: Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa, Stowarzyszenia Miłośników Przytoku, OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim, Stowarzyszenia ze Słonego, Stowarzyszenia Miłośników Płotów i Zagórza, Stowarzyszenia Fiber, Stowarzyszenia Młodzi Potrafią z Buchałowa, Stowarzyszenia Razem dla Wilkanowa, Stowarzyszenia Miłośników Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu oraz Świebodzińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenia Przestrzeń 4a i Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica.

Dzięki uzyskanej mikrodotacji ze środków pochodzących z projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, stowarzyszenia i grupy nieformalne mają okazję zrealizować zadania mające na celu budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości.

Lista projektów skierowanych do uzyskania dofinansowania została zatwierdzona przez operatora projektu, którym jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, dostępna jest na: http://zlop.org.pl/lista-projektow-dofinansowanych/

Galeria zdjęć ze spotkania: https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/posts/597939106996518