Wybór języka
powrót

Konferencja pt. „Wspólnie dla pogranicza“

W dniu 18 stycznia 2017 roku, w budynku Starostwa Powiatowego w Forst (Lausitz) odbędzie się polsko-niemiecka konferencja pt. „Wspólnie dla pogranicza“.

 

 

 

Środowa konferencja będzie punktem kulminacyjnym projektu, którego beneficjentem jest Powiat Sprewa-Nysa, a partnerem Powiat Zielonogórski. Uczestniczyć w niej  będą starostowie oraz przedstawiciele powiatów: Sprewa-Nysa, zielonogórskiego, krośnieńskiego, żarskiego i żagańskiego, a także reprezentanci Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr i Grupy Roboczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.

W ramach konferencji przeprowadzona zostanie dyskusja plenarna na temat roli współpracy transgranicznej z punktu widzenia administracji powiatowej i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Poza tym, przedstawiciele różnych wydziałów administracji powiatowej, w ramach przygotowanych warsztatów tematycznych, wymienią spostrzeżenia na temat potrzeb poszczególnych wydziałów administracji powiatowej związanych ze współpracą transgraniczną oraz wspólnymi działaniami, które należy podjąć w celu ich zaspokojenia.

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy Powiatu Sprewa-Nysa z powiatami sąsiedzkimi: zielonogórskim, krośnieńskim, żarskim i żagańskim, w szczególności w zakresie działań administracyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu kooperacyjnego INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 oraz celu „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” i Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.