Wybór języka
powrót

„Hucznie” przyjęto budżet powiatu na 2017 rok!

29 grudnia  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego otworzył XXIX zwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

 

Ostatnia w tym roku sesja poświęcona była przede wszystkim uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2025 oraz podjęciu uchwały budżetowej na rok 2017. Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak odczytała projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu i projekt uchwały budżetowej wraz z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO, jak również przez Komisje Stałe Rady Powiatu Zielonogórskiego i Zarząd Powiatu. Wieloletnia prognoza finansowa i budżet na rok 2017 zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Budżet powiatu w 2017 roku będzie budżetem deficytowym. Dochody ogółem określono na kwotę 68 115 981,27 zł, zaś wydatki na kwotę 68 461 353,27 zł. Deficyt wyniesie 345,372 zł i będzie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęcie budżetu na 2017 rok hucznie podkreślił radny Ryszard Górnicki, który z tej okazji użył wystrzałowego konfetti! Filmik z tego wydarzenia dostępny na: https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/videos/472920992831664/

Rada podjęła także uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2025, zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”. Radni ustalili ponadto wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przyjęli plan pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na kolejny rok oraz uchwalili nadanie honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego Romualdowi Malinowskiemu.

W ramach wolnych wniosków i zapytań Członek Zarządu Powiatu  Jadwiga Oziemkowska poinformowała radnych o tym, w jaki sposób rozdysponowano składki ze świątecznej zbiórki i do których rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ta świąteczna pomoc trafiła.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Edwin Łazicki i Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski podziękowali radnym za ich wytrwałą i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Powiatu Zielonogórskiego i złożyli noworoczne życzenia.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/?c=899