Wybór języka
powrót

zamknięcie drogi

Powiat Zielonogórski zawiadamia, że w związku z rozpoczętą realizacją zadania pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica – Letnica” na którą otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu  nr PZZD.6121.135.2023.ST z dnia 28.06.2023 r.,  od dnia 10 kwietnia 2024 r. zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych odcinek drogi powiatowej nr 1178F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w Świdnicy, do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy gospodarczej (ETAP I organizacji ruchu). 

Dodatkowo na odcinku od skrzyżowania w m. Letnica do przejazdu kolejowego wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na połówkowym zamknięciu jezdni  i ręcznym kierowaniu ruchem (etap III i IV organizacji ruchu)