Wybór języka
powrót

spotkanie Wójtów i Brmistrzów Powiatu Zielonogórskiego

 

W dniu 08.11.23 w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Starosty  Krzysztofa Romankiewicza z Wójtami i Burmistrzami gmin wchodzących w skład Powiatu Zielonogórskiego

Podczas spotkania omówione zostały: sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, sprawozdanie z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz sprawy bieżące. Omówiono także szereg inwestycji i wydarzeń mających się odbyć w roku 2024.