Wybór języka
powrót

projekt "Czysty Powiat"

Już prawie pól tysiąca dzieci z terenu Powiatu Zielonogórskiego wzięło udział w warsztatach dotyczących ochrony powietrza.W ramach Projektu "Czysty Powiat" w kolejnych placówkach w gminach Bojadła i Czerwieńsk odbyły się zajęcia prowadzone przez Pana Bartosza. Nasz szalony naukowiec eksperymentował na oczach dzieci i nauczycieli pod czujnym okiem dyrektorów placówek i radnych powiatowych - zapraszam do obejrzenia fotorelacji.Projekt współfinansowany z WFOŚIGW i NFOŚiGW.