Wybór języka
powrót

Zakończenie Inwestycji Drogowej w Gminie Trzebiechów!

Z ogromną radością informujemy o zakończeniu modernizacji drogi powiatowej nr 1200F na odcinku Mieszkowo - Swarzynice. Dzięki tej inwestycji, wzmocniono nawierzchnię drogi o długości 774,1 m i szerokości 4,0 m oraz obsypano tłuczniem pobocza, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo i komfort podróżowania dla wszystkich użytkowników. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 872.749,00 zł, z czego RFRD pokryło 523.649 zł, a Powiat Zielonogórski oraz Gmina Trzebiechów dołożyły po 174.550 zł. Modernizacja wpłynęła również na lepszą dostępność do instytucji publicznych, zakładów pracy, lekarzy, mieszkań oraz cmentarza, a także zwiększyła konkurencyjność gminy dzięki bliskości dużego zakładu ubojni drobiu.

Na oficjalnym otwarciu inwestycji obecni byli m.in. Starosta Tadeusz Pająk, Wójt Trzebiechowa Izabella Staszak, Dyrektor Biura Wojewody Sławomir Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Gembara, Członek Zarządu Powiatu Wojciech Waligóra, radne Powiatu Zielonogórskiego Aleksandra Szubert i Ewa Przybyła-Mężyńska oraz Dyrektor PZZD Agnieszka Stelmasik. Ich obecność podkreśliła znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności i całego regionu.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Dzięki temu przedsięwzięciu nasze dzieci mogą bezpiecznie korzystać z wyremontowanej drogi. Poprawa infrastruktury drogowej to ważny krok naprzód w budowaniu lepszej przyszłości naszej gminy.