Wybór języka
powrót

XLIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W dniu 25 maja 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Sesję prowadzili Przewodniczący Edwin Łazicki. Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu nr. XLVIII Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz omówił działania Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Przedstawiono także:
1. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:
   1) likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku, (druk 327);
   2) nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, (druk 328);
   3) przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, (druk 329);
   4) wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 330);
   5) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 331);
   6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 332).
Po odpowiedzi na wolne wnioski zamknięto XLIX sesję.