Wybór języka
powrót

Współpraca cywilno-wojskowa

W dniu 11.04.2018 r. na sali audiowizualnej 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku oraz na terenie jednostki odbyło się ćwiczenie epizodyczne dotyczące udziału wydzielonych sił pułku w zwalczaniu skutków zdarzenia kryzysowego oraz współdziałania z układem pozamilitarnym.

W szkoleniu wziął udział Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski, Skarbnik Edyta Dwojak, Sekretarz Ewa Seremak, a także naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i pracownicy Urzędu Gminy ze Świdnicy. Przybyli również dyrektorzy i pracownicy instytucji publicznych z terenu powiatu zielonogórskiego takich jak:

 • Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie,
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie,
 • Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze,
 • Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • Inspektorat Obrony Cywilnej,
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku.

 

Przybyłych gości przywitał Dowódca 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego - płk dr Mirosław Szwed, natomiast plan szkolenia przedstawił szef sztabu 4. Zpplot - ppłk Tomasz Isio.

Część teoretyczna ćwiczenia objęła zagadnienia dotyczące realizacji zadań w ramach szeroko pojętej współpracy cywilno-wojskowej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, np. klęski żywiołowej. Omówiono cele współpracy, podstawy prawne takich działań  i ewentualne działania zbrojne 4. Zpplot.

O rodzajach zagrożeń i roli Sił Zbrojnych w spieraniu środowiska cywilnego mówił mjr Krzysztof Dubaniewicz. Poruszył też temat zasad ewakuacji ludności i transportu mienia z rejonów, w których wystąpiło zagrożenie do miejsc bezpiecznych. Natomiast Zygmunt Ostrowski zajmujący się sprawami Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym objaśnił jakie są zadania Jednostek Samorządu Terytorialnego w przypadku kryzysu.

Część praktyczna rozpoczęła się od podziału uczestników szkolenia na cztery grupy, które kolejno zapoznane zostały z historią i tradycją 4.Zpplot, uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, prezentacją Zespołu Operacyjnego Pułku oraz pokazem statycznym Wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej z Zielonej Góry, które następnie we współdziałaniu z wydzielonymi siłami i środkami z batalionu logistycznego zademonstrowały: Realizację zadań przez 4.Zpplot i UPM w ramach systemu reagowania kryzysowego.