Wybór języka
powrót

Uroczyste otwarcie drogi nr 1144F realizowanej w ramach zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów

29 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi, które było jednocześnie ostatnim etapem zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1144F (od km lok.0+686,10 do km 1+918,90) realizowanej w ramach zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów - etap II (od km lok. 0+686,10 do  km 1+918,90)”, którego koszt wynosił: 4.327.799,18 zł.
Na otwarciu drogi obecni byli: Wicewojewoda Lubuska Olimpia Tomczyk-Iwko, Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Mirosław Andrasiak, Wójt Gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Wojciech Grochala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra Rafał Ozimiński, radni powiatowi i gminni.