Wybór języka
powrót

Umowa na realizację robót budowlanych na zadaniu dotyczącym „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice”

W dniu 29.03 została podpisana umowa na realizację robót budowlanych na zadaniu dotyczącym „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice”Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, Członek Zarządu Mirosław Andrasiak oraz Dyrektor PZZD Agnieszka Stelmasik spotkali się z przedstawicielem firmy odpowiedzialnej za modernizację ww. drogi powiatowej.Za roboty budowlane odpowiada PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE KONTRAKT Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego, reprezentowane przez Pana Karola Jankowskiego.Na ww. inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Nowogród Bobrzański współfinansuje wkład własny Powiatu.