Wybór języka
powrót

Spotkanie dotyczące kwestii zabezpieczenia dyżurów aptek na terenie Sulechowa

Dnia 5 lipca br. w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie odbyło się spotkanie dotyczące kwestii zabezpieczenia dyżurów aptek na terenie Sulechowa. W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka Szeląg Wicestarosta Zielonogórski, Wojciech Waligóra – Członek Zarządu. Agata Ciemnoczołowska – zastępca naczelnika wydziału edukacji i spraw społecznych, Wojciech Sołtys - Burmistrz Sulechowa wraz z zastępcą Wojciechem Szefnerem, radni miasta Sulechów oraz przedstawiciele 5 aptek funkcjonujących na terenie miasta.

Aptekarze wyrazili swoje stanowisko, uzasadniając przyczyny braku dyżurów w dni świąteczne i w godzinach nocnych. Brak dyżurów na terenie miasta nie wynika ze złej woli Zarządu Powiatu Zielonogórskiego ani farmaceutów, lecz jest spowodowany jedynie brakami kadrowymi, które uniemożliwiają spełnienie wymogów regulowanych przez prawo farmaceutyczne.

Spotkanie wyjaśniło wszystkie wątpliwości dotyczące tak istotnego dla mieszkańców Sulechowa tematu. Mamy nadzieję, że poprawa sytuacji kadrowej na rynku farmaceutycznym pomoże w przyszłości w ustaleniu dyżurów aptecznych w dni świąteczne oraz w porze nocnej.

Poniżej zamieszczamy godziny otwarcia aptek w Sulechowie.