Wybór języka
powrót

Rehabilitacja 25 plus w Powiecie Zielonogórskim!

Dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON Andrzej Gonia oraz Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk wraz Członkiem Zarządu Powiatu Mirosławem Andrasiakiem oraz Skarbnikiem Powiatu Edytą Dwojak podpisali umowę, która umożliwia realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na terenie Powiatu Zielonogórskiego. 

To ważny projekt, który Powiat Zielonogórski będzie realizował dzięki staraniom Dyrekcji SOSW wspierając działania na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

PFRON przeznaczył ten cel 300 tys. złotych. 

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/rehabilitacja-25-plus-w-powiecie-zielonogorskim/