Wybór języka
powrót

Rada budowy w Trzebiechowie

27 marca odbyła się kolejna Rada Budowy w Trzebiechowie, podczas której omawiano postępy prac w ramach Etapu II realizacji umowy dotyczącej inwestycji pod nazwą: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”.W spotkaniu wzięli udział: Pan Mirosław Andrasiak, Robert Kostek, Agnieszka Szeląg, Przemysław Żurawiecki. Wykonawca – Piotr Mickiewicz, Malwina Mickiewicz, Ewa Burnus – kierownik budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Krzysztof Pastucha.