Wybór języka
powrót

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze na wniosek Wicestarosty Zielonogórskiego Waldemara Kotlarskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Obrady prowadził przewodniczący zespołu powiatowego Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele powiatowych jednostek i służb inspekcji, stacji sanitarno- epidemiologicznej, straży pożarnej, policji oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego.

Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z działalności Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w 2017 roku i planach na 2018 r. Zapoznani zostali ze statystyką i analizą bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikającą z oceny zagrożenia na terenie powiatu zielonogórskiego w 2017 r. Podczas spotkania poruszono też tematy związane z zabezpieczeniem wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych w celu minimalizowania zjawisk niekorzystnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu,  jakością wody pitnej, ewentualnymi chorobami zakaźnymi i ochroną przed ASF (afrykańskim pomorem świń).  

Na posiedzeniu przedstawiono informacje o aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz o opracowanym przez powiatowe jednostki samorządu terytorialnego Planie ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Wszystkie informacje dotyczące zarządzania kryzysowego w powiecie zielonogórskim są dostępne na: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/55/Zarzadzanie_Kryzysowe/