Wybór języka
powrót

Podpisanie umowy dotyczącej: „Zakupu i dostawy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Gmina Kargowa"

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy dotyczącej: „Zakupu i dostawy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby gminy Kargowa”.Umowa zawarta między Powiatem Zielonogórskim - a Gminą Kargowa jest dofinansowana ze środków PFRON w ramach obszaru D programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Łączna wartość projektu wynosi 194 014,00zł.