Wybór języka
powrót

Podpisanie umów na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski remontu drogi powiatowej relacji Mieszkowo - Swarzynice

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski na zadaniu dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo – Swarzynice.

Członek Zarządu Mirosław Andrasiak oraz Wójt Trzebiechowa Izabella Staszak spotkali się z przedstawicielami firm odpowiedzialnych za remont drogi powiatowej Mieszkowo – Swarzynice. Za roboty budowlane odpowiada Eurovia Polska S.A. Z kolei, nadzór inwestorski pełnić będzie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych.

W ramach zadania wykonane zostanie frezowanie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie podbudowy i ułożenie nawierzchni ścieralnej.

Na ww. inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Trzebiechów sfinansowała w całości dokumentację projektową, a także zadeklarowała wsparcie finansowe zadania.