Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024