Wybór języka
powrót

Nowe autobusy

Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny regularnie ubiegał się o dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, otrzymaliśmy wstępną promesę na zakup dwóch nowych autobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu nasza flota stanie się bardziej zróżnicowana i dostosowana do potrzeb pasażerów. Planowany termin odbioru autobusów to 6 miesięcy od podpisania umowy, a wartość promesy wynosi 1 900 000,00 PLN.Dodatkowo w ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) konkursie nasz projekt "Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy" został wybrany do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22 117 000,00 PLN na zakup 20 nowych autobusów, które pozwolą nam jeszcze bardziej rozwijać naszą sieć komunikacyjną.W latach 2019-2024 działalność Związku oraz podmiotu wewnętrznego, jakim jest Zielonogórska Komunikacja Powiatowa Spółka z o.o., skupiała się na zapewnieniu sprawnej i efektywnej komunikacji w regionie. Realizując zadania transportowe, szczególnie ważne było dowożenie dzieci do szkół oraz zapewnienie dostępu mieszkańcom gmin członkowskich.Nasze plany na przyszłość obejmują rozwój sieci komunikacyjnej poprzez uruchamianie nowych linii oraz dostosowanie oferty transportowej do potrzeb mieszkańców. Dzięki współpracy z Wojewodą Lubuskim, korzystamy z dodatkowego wsparcia finansowego na linie obsługiwane przez naszą Spółkę. Naszym celem jest również utrzymanie atrakcyjnych cen biletów oraz zapewnienie ulg handlowych dla naszych pasażerów.