Wybór języka
powrót

LVII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Dnia 30 listopada 2023 roku odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie LVII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Jednogłośnie przyjęto wszystkie uchwały:

1) wyrażenia zgody dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na użyczenie gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków działkami numer 154/5, 155/11, 155/9 położonego w obrębie Wojnowo gmina Kargowa, (druk 378);
2) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2023 i 2024, z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, (druk 379);
3) „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024” , (druk 380);
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 383);
5) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 382); 
6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030 ”, (druk 381).

Gościem na sesji była Wicewojewoda Pani Olimpia Tomczyk-Iwko, która złożyła podziękowanie Zarządowi i Radnym Powiatu Zielonogórskiego za dwuletnią współpracę.