Wybór języka
powrót

Konkurs „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego”

Celem konkursu „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego oraz działania na rzecz kobiet” jest uhonorowanie Lubuszanek działających aktywnie na polu artystycznym, naukowym, obywatelskim, społecznym i biznesowym, a także osób i instytucji zaangażowanych we wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie. Ideą konkursu jest promowanie równego traktowania kobiet oraz upowszechnianie przykładów działań podejmowanych przez kobiety i na rzecz kobiet.

Tytuły „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” nadane zostaną w kategoriach:

  • działalność artystyczna
  • działalność na rzecz drugiego człowieka
  • działalność obywatelska
  • działalność naukowo-badawcza
  • działalność biznesowa

Przyznane zostanie również wyróżnienie specjalne za „Działania na rzecz kobiet”. Wyróżnienie to, może trafić także do mężczyzn i instytucji zaangażowanych w podejmowanie działań na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w społeczeństwie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji konkursu zawarte są na stronie internetowej
https://lubuskie.pl/wiadomosci/20470/dla-kogo-tytul-kobieta-roku-wojewodztwa-lubuskiego-kogo-wyroznic