Wybór języka
powrót

Diagnoza potrzeb wśród osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu zielonogórskiego

W związku z przystąpieniem Powiatu Zielonogórskiego do aplikowania o środki z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  przeprowadzamy diagnozę potrzeb wśród osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu zielonogórskiego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o złożenie w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze następujących dokumentów zgłoszeniowych:

  1. Deklaracja chęci uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
  2. Klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl  do 30 września 2023 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego, Powiat Zielonogórski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze poinformuje o faktycznie prowadzonym naborze uczestników do Programu.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024