Wybór języka
powrót

18 czerwca br. , odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Sulechowie nowej kadencji

18 czerwca br. , odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Sulechowie nowej kadencji. Przewodniczącym Rady jest Pan Starosta Tadeusz Pająk , jego zastępcą został Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Gębicki oraz sekretarzem, Radny Powiatu Pan Szymon Klocek. Rada jako organ doradczy i opiniodawczy dla organu tworzącego oraz kierownika Szpitala wydała opinie w istotnych dla szpitala kwestiach. Między innymi podjęto uchwały w sprawie opinii dotyczących zmian zapisów Regulaminu Organizacyjnego Szpitala oraz w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego SP ZOZ w Sulechowie za 2023 r.