Wybór języka
powrót

16 lutego 2024 Zarząd Związku Powiatów Lubuskich przyjął Diagnozę kształcenia zawodowego w województwie lubuskim

Diagnoza szkół zawodowych z terenu Powiatów Województwa Lubuskiego powstała w celu zaplanowania działań zmierzających do dalszego rozwoju placówek i tym samym wzrostu efektywności pracy szkół poprzez analizę aktualnego stanu oraz planowane działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Dokument jest niezbędny aby ubiegać się o sfinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Zarząd zatwierdził jednocześnie projekt wniosku o dofinansowanie.