Wybór języka
powrót

Historia

Czerwieńsk zawdzięcza swoje istnienie rodzinie von Rothenburg. Rothenburgowie byli znanym w Niemczech rodem, a ich rodzinne powiązania sięgały dworu cesarskiego. Założyli oni, nie licząc Czerwieńska, jeszcze sześć miast, które po dziś dzień noszą nazwę Rot(h)enburg. Pięć z nich znajduje się na terenie Niemiec, a jedno w Szwajcarii.

Najstarsze wiadomości o istnieniu Czerwieńska pochodzą z XIII wieku. Jednak geneza miasta wiąże się z zamkiem zbudowanym przez Rothenburgów około 1550 roku. Przy zamku rozwijało się początkowo osadnictwo o charakterze rzemieślniczo - wytwórczym. Prawdziwy rozwój miasta nastąpił po wojnie trzydziestoletniej (1616 - 1648), kiedy to zaczęli się tu osiedlać sukiennicy ze Śląska. To właśnie w celu przyciągnięcia kolejnych rzemieślników Krzysztof von Rothenburg postanowił nadać osadzie prawa miejskie. Inicjatywa ta znalazła poparcie elektora brandenburskiego Fryderyka III, który w roku 1690 wydał akt lokacyjny przyznający mieszkańcom Czerwieńska przywileje miejskie.

Zwierzchnictwo terytorialne nad Czerwieńskiem należało od XIII wieku do Brandenburgii. Od 1816 roku administracyjnie włączono miasto do Śląska pod panowanie pruskie. Od 1871 do końca II wojny światowej znajdował się w granicach państwa niemieckiego.

Pierwsi polscy osadnicy dotarli do Czerwieńska już w kwietniu 1945 r. Byli to głównie kolejarze z Wielkopolski, którzy przystąpili do uruchomienia węzła kolejowego. W zasiedlaniu miasta największy udział mieli jednak przesiedleńcy z Wielkopolski, spora grupę stanowili też repatrianci z Ukrainy (Tarnopol, Monasterzyska) i Litwy oraz pozostałych terenów byłego ZSRR. Miasto stanowiło dość atrakcyjny teren dla osiedlającej sie ludności z uwagi na niewielkie zniszczenia, dobrą sieć komunikacyjną i bliskość województwa poznańskiego.

Czerwieńsk do 20 listopada 1945 r. zachował prawa miejskie i urząd burmistrza. Przez długie lata był osadą wiejską, w 1957 r. przemianowano go na osadę miejską, a 1 stycznia 1969 r. ponownie uzyskał prawa miejskie. Dbałość o wygląd estetyczny ulic i budynków mieszkalnych zawsze stanowiła dużą troskę naszych mieszkańców. Ten społeczny trud znalazł odzwierciedlenie w konkursie "Mistrza Gospodarności", w którym to miasto uzyskiwało w latach 1957 - 1960 czołowe miejsca. Kolejne miejsca przypadały w konkursach: "Gmina - mistrz gospodarności" - w latach 1977 - 1979 i 1981 oraz "Miasto - mistrz gospodarności" - w latach 1977 - 1979. Połowa lat siedemdziesiątych była okresem wielkiej szansy dla rozwoju miasta, związanej z rozbudową węzła kolejowego. W 1975 r. rozpoczęto tu budowę zaplecza technicznego dla magistrali kolejowej "Śląsk - Porty", zwanej potocznie "Odrzanką".

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane 4 czerwca 1989 r. pozwoliły na przeprowadzenie w mieście wielu inwestycji, które odmieniły dotychczasowe oblicze miasta.
Od października 1990 r. wydawany jest w mieście miesięcznik "Czerwieńsk -U nas", który znajduje czytelników na terenie całej gminy i jest organem promulgacyjnym Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna