Wybór języka
powrót

Numery rachunków bankowych Powiatu Zielonogórskiego

Numery rachunków bankowych Powiatu, na które można dokonywać wpłat:

Opłaty skarbowe na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra:

83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

 

Opłaty komunikacyjne, ewidencyjne, licencje:

17 1600 1462 1848 5780 8000 0053

1) opłaty ewidencyjne,
2) opłaty komunikacyjne dotyczące:
a) rejestracji pojazdu,
b) wydawania praw jazdy,
c) wydawania zaświadczeń, licencji, zezwoleń na transport drogowy,

 

Dochody – Urząd

77 1600 1462 1848 5780 8000 0040

1) opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
2) opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu,
3) opłaty z tytułu wydania karty wędkarskiej.

Dochody Skarbu Państwa

07 1600 1462 1848 5780 8000 0039

Opłaty dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu:
1) wieczystego użytkowania gruntu,
2) przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
3) czynszów dzierżawnych,
4) trwałego zarządu,
5) sprzedaży nieruchomości
6) bezumownego korzystania z nieruchomości,
7) odszkodowania za surowiec wtórny

PODGiK

75 1600 1156 1848 5218 5000 0002

Opłaty geodezyjne związane z:
1) zakupem map,
2) zakupem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
3) zakupem wypisów z rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) udostępnianiem i uwierzytelnianiem innych materiałów zasobu,
5) obsługą zgłoszeń w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych,
6) uzgodnieniem przebiegu sieci uzbrojenia terenu(GESUT)

Posiadacz rachunku:
Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra
NIP: 973-05-88-217
Regon: 970770149