Wybór języka
powrót

Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Adres:
ul. Zamkowa 1
66-003 Zabór

tel. 68 327 40 94
e-mail:
zss-zabor@o2.pl

Dyrektor: Janusz Spalony

 

Misją Zespołu Szkół Specjalnych przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest organizowanie kształcenia i wychowania, by wspomagało ono leczenie w zintegrowanym działaniu pedagogiczno- medycznym oraz przygotowało ucznia – pacjenta po powrocie z placówki do prawidłowego funkcjonowania w macierzystym środowisku. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Liceum Ogólnokształcące Specjalne oraz Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

W szkole przebywają dzieci, skierowane do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze celem diagnostyki i leczenia, z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, zaburzeniami rozwoju psychicznego, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorobami odżywiania itd. Proces nauczania i wychowania prowadzony w Zespole podporządkowany jest cyklowi leczenia dzieci przyjętego przez Centrum Leczenia dzieci i Młodzieży w Zaborze. Proces edukacji ucznia jest maksymalnie zindywidualizowany, a w uzasadnionych przypadkach indywidualny. Proces kształcenia i wychowania zintegrowany w blok terapii pedagogicznej i wychowawczej, organizowany jest w sposób wspomagający leczenie i terapię medyczną. Akcje typu: „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowanie festiwalu piosenki dla lokalnych szkół czy też wyjazdy uczniów szkoły na koncerty filharmoniczne i przedstawienia teatralne, kwalifikowane są jako sukcesy wychowanków z racji terapeutycznego znaczenia tych wydarzeń. Uczestnictwo uczniów w wydarzeniach kulturalnych pozwala im zaistnieć pośród społeczności lokalnych lub szerszych w sposób ogólnie akceptowany, co nie zawsze jest możliwe w ich macierzystych środowiskach. Zespół Szkół współpracuje ze szkołą o podobnym charakterze w Krakowie, która polega na wymianie informacji. Kontynuowany jest kontakt korespondencyjny ze szkołą podstawową w Berlinie.

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze