Wybór języka
powrót

Nowa Biblioteka w Zaborze

W dniu 31 marca 2023 roku w imieniu Starosty Zielonogórskiego Pani Aleksandra Szubert - Radna Powiatu Zielonogórskiego  uczestniczyła w uroczystości z okazji otwarcia nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.  Pan Robert Sidoruk – Wójt Gminy Zabór, Pani Kamilla Marchewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, Pan Dariusz Jaworski – Dyrektor Instytutu Książki,  Pan Andrzej Gembara – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Czesław Słodnik - Radny Gminy Zabór  oraz wykonawca inwestycji symbolicznym przecięciem wstęgi dokonali otwarcia nowego budynku. Dzięki realizacji zadania biblioteka zyskała dodatkową powierzchnię. Dobudowano parter, piętro budynku, antresolę oraz wyremontowano starą część biblioteki. W nowej części znalazł się kącik dla dzieci, seniorów, zaplecze kuchenne, pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi. Biblioteka stała się miejscem nowoczesnym, zyskała niepowtarzalny wygląd oraz funkcjonalność. Należy podkreślić, że nowa biblioteka przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami (źródło: Urząd Gminy Zabór).

Gratulujemy Gminie Zabór realizacji tego przedsięwzięcia, które z pewnością przyczyni się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej.