Wybór języka
powrót

Imprezy cykliczne

1. Koncert noworoczny
Termin: styczeń
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła, tel. 68 352 34 40; Gimnazjum im.Jana Pawła II w Bojadłach,Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Termin: styczeń
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła, tel. 68 352 34 40; OSP w Klenicy, OSP w Bojadłach, DKK w Bojadłach

3. Dzień Babci i Dziadka
Termin: styczeń
Organizator: Zespół Edukacyjny w Bojadłach

4. I Przegląd Zespołów Śpiewaczych
Termin: czerwiec
Organizator: GOK w Bojadłach

5. Dzień Kobiet
Termin: marzec
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła

6. Dzień Dziecka
Termin: czerwiec
Organizator: Zespół Edukacyjny w Bojadłach ul.Sulechowska 37, 66-130 Bojadła; Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul.Boczna 1a, 66-130 Bojadła

7. Festyn wakacyjny z koncertem zespołów z zagranicy
Termin: sierpień/wrzesień
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach;Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

8. Dożynki Powiatowo-Gminne 2013
Termin: 24 sierpnia
Organizator: Starosta Zielonogórski, Wójt Gminy Bojadła, Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach, Sołectwo danej miejscowości, Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach, Starostwo Powiatu Zielonogórskiego

9. Dzień Seniora
Termin: październik
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła

10. Święto Niepodległości
Termin: listopad
Organizator: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach, ul.Szkolna 1, 66-130 Bojadła

11. Andrzejki dla najmłodszych
Termin: listopad
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła; Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach, ul.Boczna 1a, 66-130 Bojadła

12. Mikołaj w Gminie Bojadła
Termin: grudzień
Organizator: Urząd Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła; Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul.Boczna 1a, 66-130 Bojadła

13. Jasełka i spotkanie opłatkowe
Termin: grudzień
Organizator: Zespół Edukacyjny w Bojadłach; Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ul.Boczna 1a, 66-130 Bojadła

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa