Wybór języka
powrót

Turystyka

Na terenie Gminy Bojadła została wytyczona ścieżka dydaktyczna na której można odbyć edukacyjną wycieczkę - pieszą lub rowerową, po najpiękniejszych zakątkach naszej gminy.

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna pt. „Między dostojnym Dębem, a tańczącą Sosną” została utworzona dzięki współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Zielonej Górze. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 133,94 zł z czego połowę kwoty dofinansował WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Trasa ścieżki edukacyjno-ekologicznej bierze swój początek w Bojadłach przy Gminnym Ośrodku Kultury. Została podzielona na trzy poszczególne etapy. Przemierzając odcinek o dł ok. 16 km można zatrzymać się na 14 punktach informacyjnych.

Informacje zawarte na kolejnych przystankach ścieżki edukacyjno-ekologicznej mówią o ciekawych elementach przyrody znajdujących się na tym terenie. Można więc poczytać zarówno o roślinach jak i zwierzętach tam mieszkających. Ścieżka ekologiczna jest wiec ciekawą alternatywą dla szkolnych lekcji i nie tylko. Pozwala na połączenie edukacji przyrodniczej z pasją wędrowania.
Ścieżka w terenie oznaczona jest zielonymi listkami na białym tle i przebiega zróżnicowanym przyrodniczo terenem mijając zarówno siedliska łąkowe i leśne. Długość trasy wynosi ok. 16 km. Wzdłuż jej przebiegu znajduje się 14 przystanków z planszami edukacyjnymi. Trasa obejmuje trzy poszczególne etapy:

Etap I – rozpoczyna się od GOK-u, prowadzi przez park do starorzecza Odry, gdzie możemy zaobserwować obecność bobrów oraz zobaczyć różne gatunki drzew i krzewów, a także roślin wodnych. Następnie prowadzi do miejscowości Karczemka.

Etap II – obejmuje trasę od miejscowości Karczemka (gdzie mamy możliwość wsłuchać się w śpiew ptaków , posłuchać odgłosów natury), wzdłuż międzywala rzeki Odry do miejscowości Przewóz, gdzie mamy możliwość obejrzenia starodrzewu z licznymi okazami wiekowych drzew, spośród których wyróżniamy pomniki przyrody. Dodatkowo zostało wytyczone miejsce na ognisko, gdzie ustawione będą stoły z ławkami . Będzie to doskonałe miejsce na odrobinę odpoczynku oraz okazja do posilenia się przed dalszą trasą .

Etap III – obejmuje trasę od miejscowości Przewóz, poprzez piękne lasy, wydmy śródlądowe, aby na polanie w okolicy Bełcza można było podziwiać jedyne w swoim rodzaju „ Tańczące Sosny” i znów powrócić do Bojadeł.

Ścieżka pozwala wszystkim mieszkańcom całej okolicy jak i turystom dostrzec piękno otaczającej nas natury. Uwzględnia najpiękniejsze zakątki naszej gminy. Poprzez ścieżkę edukacyjno – ekologiczną pragniemy umożliwić wszystkim twórczy i pouczający kontakt z przyrodą, pomagać w odkrywaniu jej tajemnic, dzielić się prostym pięknem. Przesłaniem ścieżki jest jak najszersze zaangażowanie młodego pokolenia w działania na rzecz ochrony środowiska i budowa świadomych postaw proekologicznych.

Zapraszamy do wędrówki wszystkich, którzy kochają przyrodę i podziwiają jej piękno na każdym kroku, jak i również tych którzy w zgiełku codziennych obowiązków i spraw nie zauważają wokół siebie prostego piękna, które wypływa z natury, dzięki której możemy budzić się rano muśnięci promykiem słonica, wśród śpiewu ptaków i szumiących drzew

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa