Wybór języka
powrót

Turystyka

Krajobraz gminy ukształtowało zlodowacenie bałtyckie, a jego efektem są wzgórza moreny czołowej od Podlegórza i Radowic, poprzez Górzykowo, Cigacice do Górek. Teren Gminy Sulechów charakteryzuje się interesującym pejzażem również dzięki malowniczym dolinom Odry i Obrzycy. Rzeka Odra oraz jej rozlewiska, szczególnie wiosną, przyciągają wiele gatunków wędrownych ptaków. Interesujących gatunków zwierząt z roku na rok przybywa także w stawach w Brzeziu Pomorskim. Obserwowano tam wydry, norki amerykańskie, a także ślady żerowania bobrów.

W lasach, kilka kilometrów na wschód od Sulechowa, na terenie gmin Sulechów i Trzebiechów, znajduje się rezerwat "Radowice" (powierzchnia 52 ha). Jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym zakątków Gminy.

Ozdobą kilku podsulechowskich wsi są wiejskie parki podworskie, a najciekawszym z nich jest park przy pałacu w Bukowie. Rosną tam m.in. gatunki egzotyczne jak: perełkowiec japoński, miłorząb dwuklapowy i wiązowiec zachodni.

Na terenie gminy za pomniki przyrody uznano 102 obiekty. W samym Sulechowie można zobaczyć 13 drzew i jeden głaz narzutowy uznane za pomniki przyrody. Do najciekawszych okazów przyrodniczych zaliczyć należy najgrubszą w Europie, morwę białą o obwodzie pnia wynoszącym ponad 4 m, rosnącą w sąsiedztwie zabytkowej wieży ciśnień w Sulechowie, najgrubszą w Polsce sosnę pospolitą o obwodzie pnia 630 cm rosnącą w lesie przy szosie Sulechów - Poznań, czy też potężne okazy dębów.

Wszystko to w połączeniu z dużą lesistością decyduje o licznych walorach przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Sulechów.

W celu przybliżenia tajemnic przyrody ożywionej i nieożywionej w 2004 r. wyznaczono szlaki turystyczne: piesze i rowerowe o łącznej długości 152 km. Trasy te powstały w ramach projektu finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej programu PHARE CBC w ramach projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr". Przygotowano 7 szlaków:

  • Szlak Pomników Przyrody,
  • Historyczny Szlak Bitewny,
  • Szlak Mistrza ołtarza z Gościszowic,
  • Szlak Południowy,
  • szlaki łącznikowe (niebieski, czarny, żółty).

Poza tym, celem przybliżenia zagadnień związanych z przyrodą, stworzono leśne ścieżki edukacyjne:

  • „Do Waligóry” o długości 3,4 km,
  • „Nad Jabłonną” o długości 8,0 km,
  • „Przez Rezerwat Radowice” o długości 4,0 km.
Położenie
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki