Wybór języka
powrót

Przyjmowanie interesantów

Starosta Zielongórski przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00