Wybór języka
powrót

Kultura

Działalność kulturalna realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach, skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła, uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania. Działalność podstawowa, ze względu na możliwości lokalowe, prowadzona jest przede wszystkim w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ul. Bocznej 1a, jednak wszelkieformy działalności kulturalnej przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła.

Głównym celem działalności GOK w Bojadłach jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcenie społeczności lokalnej do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych.

Zajęcia stałe w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach prezentuje niżej zamieszczona oferta:

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BOJADŁACH
w roku kulturalnym 2013

ZAJĘCIA/SEKCJA GODZINY SALA DLA KOGO?
PONIEDZIAŁEK      
pracownia komputerowa 7:00-15:00 Pracownia Cent. Kształ. wszystkich
aeorbik 19:15-20:15 sala dla kobiet
WTOREK      
próba zespołu „Bojadlanie” 13:00-15:00 sala wszyscy
pracownia komputerowa 10:00-18:00 Pracownia CK wszyscy
sekcja estradowa 16:00-17:00 sala dzieci i młodzież
konsultacje muzyczne 17:30-18:00 sala wszyscy
ŚRODA      
pracownia komputerowa 9:00-18:00 Pracownia CK wszyscy
Koło Haftu, Koronki i Robótek Ręcznych 10:00-12:00 parter dla kobiet
sekcja plastyczna I - grupa młodsza 13:30-15:00 pracownia plastyczna dla dzieci
sekcja plastyczna II – grupa starsza 15:00-17:00 pracownia plastyczna dla młodzieży
aerobik 19:15-20:15 sala dla kobiet
CZWARTEK      
dyżur Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło nr 5 w Bojadłach
10:00-12:00 sala seniorzy
próba zespołu „Bojadlanie” 13:00-15:00 sala wszyscy
pracownia komputerowa 10:00-18:00 Pracownia CK wszyscy
sekcja estradowa 16:00-17:00 sala dzieci i młodzież
konsultacje muzyczne 17:30-18:00 sala wszyscy
PIĄTEK      
sekcja gier planszowych 15:30-17:00 pracownia plastyczna  wszyscy
spotkania młodzieżowe m.in. tenis stołowy 17:00-20:00 parter młodzież
SOBOTA 
(dot. I i III soboty w miesiącu)
     
pracownia komputerowa 10:00-14:00 Pracownia CK wszyscy

W godzinach pracy GOK w Bojadłach czynna jest pracowania komputerowa „CENTRUM KSZTAŁCENIA – Wioska internetowa – kształcenie na terenach wiejskich” wyposażona w 10 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Dzieci i młodzież mają również możliwość korzystania z gier planszowych, do dyspozycji odwiedzających GOK jest też stół do gry w tenisa stołowego.
 W terminach umownych, odbywają się też zajęcia teatralne grupy młodzieży szkolnej, a także zajęcia muzyczne grupy dziecięcej „Fleciki i Spółka” ze Szkoły Podstawowej w Bojadłach.
 Działalność naszej instytucji opiera się przede wszystkim na realizowaniu zadań statutowych i przedsięwzięć ujętych w kalendarzu imprez. W związku z tym, nasz GOK realizuje m.in. spotkania nawiązujące do świąt i obchodów, festyny, koncerty, wystawy, a także wszelkiego rodzaju konkursy.
 Ponadto, w ciągu całego roku, organizowane są inne działania, na które pozwalają środki budżetowe. Działalność GOK opiera się na kontynuacji działań z lat poprzednich, sukcesywnie wprowadzając nowe formy kulturotwórcze.

Poza działalnością kulturalną, GOK przygotowywuje i udostępnia pomieszczenia na:

  • szkolenia rolnicze,
  • narady i zebrania,
  • pokazy, prelekcje,
  • wybory,
  • spotkania wiejskie,
  • spotkania sprawozdawczo-infomacyjne,
  • akademie szkolne,
  • inne okolicznościowe spotkania mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu Gminy.

Tradycyjnie już, GOK bierze udział w przygotowaniu przystanku Rajdu Samochodowego Honorowych Dawców Krwi w Bojadłach, a także Pieszej Pielgrzymki z Otynia do Klenicy.

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach jest otwarty na wszelkie inicjatywy wypływające przede wszystkim od mieszkańców gminy, ale również na propozycje współpracy płynące z zewnątrz.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa